08-511 756 45 ballstael@telia.com

Bällsta EL AB
Okvistavägen 15
186 40 VALLENTUNA
Telefon: 08-511 756 45
ballstael@telia.com

Kontakta oss:

6 + 1 =

Vänligen observera att vi reser på arbetstid vilket innebär att vi tar ut milersättning för jobb som utförs mer än 5 kilometer från vårt arbetställe. Minimum debitering är 2 timmar.