08-511 756 45 ballstael@telia.com

Bällsta El AB erbjuder:

  • El-installationer:
  • Nybyggnad, ombyggnad och tillbyggnad av kraft och belysningsanläggning.
  • Data och telekommunikation
  • Vi installerar dina nätverksuttag och drar nätverkskabel.
  • Projektering
  • Energibesparing
  • Vitvaror