Kategorier
Okategoriserade

Solceller BRF – en lönsam investering?

Kan man som BRF sänka sina driftskostnader på ett mer påtaglig sätt? Ja, det kan man – och idag finns det dessutom fler alternativ än någonsin. Solceller är ett exempel på en investering som börjar löna sig redan från dag ett och som dessutom för med sig extremt många mervärden.

Solceller. Många tänker sig att detta är en detalj tillhörande framtiden och att dagens lösningar A) inte är fullt utvecklade och B) primärt är skapade för villaägare snarare än för fastighetsägare, BRF:er och företag. Ingen av dessa fördomar stämmer. Faktum är att solceller idag är välutvecklade och ger enorma fördelar – både ekonomisk och rent miljömässigt. Framtiden är redan här. Visst, det kommer säkerligen ännu lite vassare alternativ framgent, men det är heller ingenting att vänta på. Solceller för en bostadsrättsförening fungerar redan nu, och man kan i takt med tiden också göra uppdateringar på den stomme man investerat i.

Att det inte fungerar för större fastigheter är även det en myt som måste slås hål på: solceller fungerar lika bra för exempelvis ett företag som de gör för en vanlig villa. Funderar ni på sunda investeringar som BRF så får ni, helt enkelt, inte negligera solceller.

Solceller för bostadsrättsförening – se över hela infrastrukturen

Det som krävs för att solceller för en BRF ska fungera handlar primärt om att hitta rätt kompetens i samband med planering, projektering och installation. Det finns nästan alltid förutsättningar för solceller, men dessa ser lite annorlunda ut beroende på hur fastigheterna ser ut och exempelvis i vilket läge de är placerade.

Vissa BRF:er har, helt enkelt, bättre – eller lite sämre – initiala förutsättningar för solceller. Därför är det viktigt att det företag man väljer har erfarenhet och kunskap för att – utifrån de förutsättningar man har – kunna planera var solcellerna ska planeras och hur många paneler som kommer att krävas.

Ett råd i detta är att se över vilka företag inom solceller som specialiserat sig på just större projekt snarare än de som valt att rikta in sig på villaägare. Skillnaden är stor dem emellan. Att kolla referenser är även det något som rekommenderas. Vilka BRF:er har anlitat företaget och hur pass nöjda är dessa?

Ett annat råd handlar om att ta i från tårna. Nöj er inte enbart med solceller och produktion av egen el. Se över hela infrastrukturen. Vi går mot en tid då den traditionella förbränningsmotorn håller på att fasas ut till förmån för elbilen. Att installera laddstolpar är redan nu ett krav och det kommer att öka ännu mer i framtiden. Genom att driva laddstolpar och laddstationer med energi från solen så får man ett billigt och driftsäkert alternativ.

Utöver detta så sätter man sig i framkant och visar att man är en progressiv och framåtsträvande BRF. Det ger ringar på vattnet: värdet på fastigheterna såväl som på varje enskild bostadsrätt kommer att öka som en följd av detta. Solceller är en lösning som är tilltalande för spekulanter idag. Det är en rakt igenom sund investering att ta.