Kategorier
El

Solcellspaket – egen elproduktion

Om du vill bekämpa dina allt högre kostnader för elektricitet, kan du utnyttja taket på ditt hus. Köp ett solcellspaket och bli din egen producent av el.

Att utnyttja ljusinstrålning och producera el är inte längre en utopi enbart för miljöfanatiker. Tekniken har utvecklats med stormsteg de senaste tio åren och nu går det att spara pengar och gynna klimatet genom att framställa el i mindre skala. Med allt högre elpriser ger en solcellsanläggning en kort återbetalningstid och inte minst en elkostnad som inte fluktuerar från dag till dag.

Din familj bor sedan flera år i en villa med tak som har bra lutning. Familjens elförbrukning är stor med flera hushållsapparater och eluppvärmd bastu. Och dessutom har badrummet golvvärme via elslinga. Du funderar dessutom på om du skulle kunna ladda din elbil med solel.

Solcellspaket – en helhetslösning

Du kontaktar en leverantör som kan leverera ett komplett solcellspaket. Leverantören berättar kortfattat hur solceller fungerar. Mellan solcellens fram- och baksida uppstår en spänning och via en elkabel kommer likström att genereras. Flera solceller kopplas ihop till en solpanel. Med hjälp av växelriktare omvandlas likström till växelström som levereras till husets olika eluttag.

Leverantören går igenom de förutsättningar som finns för en solcellsinstallation. Tillsammans gör ni en lönsamhetskalkyl. Med stor sannolikhet kommer anläggningen att tidvis generera mer ström än vad som förbrukas. Den överskottselen kan levereras till ett elhandelsbolag. Leverantören offererar ett helt solcellspaket från installation till idrifttagning. Dessutom loggas anläggningen fortsättningsvis hela tiden så att eventuella fel och störningar kan upptäckas och åtgärdas.

Kategorier
El

Installation av värmepump i Stockholm

Det behöver inte vara svårt att få installerat värmepumpar i Stockholm. Det är bara att få tummarna loss och be experterna om hjälp så löser det sig enkelt.

Bengt hade dragit på det länge. Han var fullt medveten om att han inte hade den mest energieffektiva uppvärmningen av huset. Men hittills hade latheten, eller åtminstone hans oförmåga att få tummarna loss, gjort att han inte hade blivit färdig att ta tag i saken.

Nu steg dock priserna på både el och villabränsle i raketfart. Nu var det verkligen hög tid att göra något. Han hade i alla fall tänkt ut vilken lösning som kändes lämpligast att satsa på. Han skulle se till att installera luftvärmepump.

Bästa lösningen för värmepump

Bengt var dock osäker på var i huset det var bäst att installera luftvärmepumpen. Kanske skulle han behöva ha en på ovanvåningen och en på bottenvåningen. Han visste inte riktigt. Därför kontaktade han nu en firma som installerade luftvärmepumpar i Stockholm.

De kunde naturligtvis hjälpa honom att tänka ut den bästa lösningen, experter som de var. Det skulle gå att kombinera en utomhusenhet med två inomhusenheter – en på varje våningsplan. Den varianten hade Bengt inte ens känt till att det fanns. Installatören tipsade dessutom om var enheterna borde placeras mer exakt, för bästa effekt och värmespridning i huset. Nu var det bara för Bengt att lägga en order. Snart nog skulle värmeförsörjningen vara löst. Det här borde han verkligen ha tagit tag i för länge sedan.

Kategorier
Bergvärme

Bergvärmepump Båstad – få ett billigare boende

De senaste årens turbulens har gjort att många svenska villaägare har börjat se sig om efter alternativ till att sänka sina årliga kostnader för uppvärmning och energi. Bergvärme har under en lång tid varit en möjlig och populär lösning och i den här texten ska vi titta närmare på vilka fördelar som finns med att installera en bergvärmepump i Båstad. Att göra sig själv lite mindre beroende av vad som sker i omvärlden är något som kan spara stora pengar. Det är en av de fördelar som en installerad bergvärmepump i Båstad kan föra med sig, men det finns fler också.

Bergvärme kan sänka de årliga kostnaderna för uppvärmning med närmare 80 %. Det är den stora fördelen med bergvärme: genom att installera en bergvärmepump i Båstad kan du komma att dels få lägre kostnader och dels också få en trygghet i att kostnaderna i fråga ser ungefär likadana ut hela tiden. Den el som krävs går till att driva själva pumpen, men i övrigt så kommer det att innebära extremt låga kostnader.

Dessutom så är bergvärme något som ger grön energi. I en tid präglad av ett överhängande klimathot så måste var och en ta ett eget ansvar. Genom att välja bergvärme så tar du ett aktivt steg mot en bättre värld och miljö. Du minskar dina egna negativa avtryck och ser till att din villa i Båstad värms upp med energi från solen som lagrats i berggrunden. Bergvärme är en investering som lönar sig och som redan från dag ett börjar betala av sig.

Nackdelar med bergvärme – finns sådana?

De positiva detaljerna och aspekterna med bergvärme och en bergvärmepump i Båstad är betydligt större än nackdelarna. Men, det finns emellertid sådana också. Den stora handlar om installationskostnaden. För att nå bergvärme så krävs borrning och ju djupare sådan som krävs – desto högre blir kostnaden. Man kan, även med Rot-avdraget inkluderat, räkna med att det som minst handlar om 100.000 kronor. En rejäl summa, givetvis. Men, den ska ställas mot det man tjänar in på sikt.

Man kan säga att du efter ungefär 10 år har nått break-even och kan räkna hem pengarna. En bergvärmepump i Båstad håller i ungefär 20 år och det handlar således om 10 års profit. Dessutom kan du vid nästa inköp också komma billigare undan: då är arbetet redan gjort och allt du behöver göra är att köpa en ny bergvärmepump. En annan nackdel är att bergvärme inte är för alla. Din tomts förutsättningar är avgörande i den frågan och du måste utreda detta noggrant – via proffs – innan du tar steget mot bergvärme.

Kategorier
Solpaneler

Solceller ger invånarna energi i Dalarna

I Dalarna tar vi hand om ljuset och energin för en så miljövänlig energiproduktion som möjligt. Personligt besök och rådgivning inför beslut om solceller.

Man kanske kan tro att det bara är i de södra delarna av vårt land som solenergi fungerar. Men där misstar man sig. Det finns anläggningar långt norrut. De kan producera lika mycket eller ibland mer energi än på soligare breddgrader. Det handlar inte bara om soltimmar per dygn. Det handlar också om hur man lagrar energin.

Dagens solceller kan även reflektera snöflingors ljus och energi, vilket gör att solenergi kan användas på många platser i världen där det förut inte var möjligt. Detta kräver såklart ökad kapacitet av anläggningarna och utvecklarna. Men också resurser och välvilja från politikerna. En bra sak de ändå möjliggjort är rotavdrag för solceller.

Solceller i Dalarna är en stor grej

Om någon hade talat om för dig att solceller i Dalarna är stort hade du kanske inte trott det. Du tänker att det är mycket skog och att det är mörkt stora delar av året. Det är helt rätt. Men som sagt, det beror minst lika mycket på teknik och ingenjörskonst än på sol och öppna landskap.

Att ta hand om energi går att göra på tusen sätt. I dessa regioner i mellersta delarna av vårt land har man tillvaratagit senaste teknologin för ändamålet. Idéer om nya innovationer låter sig sjösättas innan solen går ner så att säga. Det gäller att vara smart på att hantera härlig sol och energi.

Kategorier
Solpaneler

Solenergi för företag har flera attraktiva fördelar

Solenergi för företag har några väldigt gynnsamma fördelar. Det stabiliserar och sänker elförbrukningen, höjer värdet på fastigheten samt sänker energiskatten.

De senaste åren har Sverige gett sig in i den stora miljöomställningen. Vi ska göra oss av med fossila bränslen och enbart ha återvinningsbar energi i vårt land. Detta har lett till att kostnader ökat för både medborgare och företag. Det har inneburit att så fort vi ska värna om miljön blir det högre kostnader – vilket blir en svår situation för många företagare.

Vad det gäller solenergi för företag är det tvärtom. Solceller är lönsamt för företag på många sätt och är samtidigt bra för miljön. Det är ett läge där ni som företag inte behöver välja mellan det ena eller det andra. Det är en så kallad no-brainer-win-winsituation.

Solenergi för företag – listan på fördelar

Solenergi för företag har flera ekonomiska fördelar som gör det till en väldigt attraktiv väg att gå:

  • Företag tjänar igen en investering på solceller snabbare än privatpersoner.
  • Investeringen har lång avskrivningstid.
  • Det finns möjlighet för sänkt energiskatt.
  • Om företaget har stora och platta tak är detta ypperligt för billig solcellsmontering.
  • Lokalvärdet höjs vid solcellsinvestering.
  • Företaget kan få ökad goodwill hos både kunder och anställda om man satsar på egen grön energi.
  • I ett längre perspektiv sänker man sina energikostnader ordentligt.
  • Ert företag kan hjälpa Sverige att uppnå målen med den stora energiomställningen.
  • Om företaget överproducerar el, med en stor solcellspark, kan det bli en extra inkomstkälla att sälja elen vidare till elnätet.
Kategorier
Elektriker

Kan jag få jobb som elektriker i Norrtälje?

Först och främst ska man här veta att man för att få arbeta som elektriker så krävs det att man har rätt sorts utbildning och kan visa ett certifikat på detta. Har man detta så kan man definitivt söka sig till Norrtälje för att arbeta som elektriker. Norrtälje är nämligen en perfekt stad att bedriva en affärsverksamhet i och anledningen till detta är avståndet till både Stockholm och Uppsala som gör att även dessa är i spel för exempelvis en elektriker.

Man kan alltså som elektriker jobba aktivt med att få jobb även i dessa städer samtidigt som man har själva Norrtälje kvar – naturligtvis. Här har man som elektriker en klar fördel och detta främst därför att man i Norrtälje har betydligt lägre hyror för lokaler än vad fallet är i Stockholm. Naturligtvis får man här även räkna med en viss kostnad för exempelvis bensin också men det är kortare än vad man tror mellan både Norrtälje och Stockholm och Norrtälje och Uppsala och därför blir denna kostnad inte alls så hög. Att vara – eller vilja bli -elektriker i Norrtälje kan alltså vara ett väldigt bra karriärsdrag.

Hur mycket tjänar en elektriker i Norrtälje?

Oavsett var man arbetar som elektriker så ska man veta att man har en väldigt hög lön redan som det är – man ligger exempelvis i topp över samtliga medlemmar i LO då det handlar om snittlöner. Detta är alltså ytterligare ett skäl att välja denna bana för sitt yrkesliv och det finns även andra om kan tala för ett val för att bli elektriker. Detta handlar om att det inom elektrikerbranschen syns en tydligt pensionsbubbla som är på väg att brisera och med detta menar vi att det finns många äldre elektriker som är på väg mot pension samtidigt som yngre människor börjat välja bort yrket. Som ung har man alltså alla möjligheter att skaffa sig en lång, stabil och lönsam karriär som elektriker och detta oavsett om man bor i Norrtälje eller någon annanstans i Sverige.

Kan jag som kvinna få jobb som elektriker i Norrtälje?

Om man som tjej vill arbeta som elektriker så ska man här veta att man kommer att vara väldigt eftertraktad. Yrket är av tradition väldigt mansdominerat och detta är något som branschen aktivt jobbar för att motverka då man genom detta får en betydligt bättre arbetsmiljö. Kvinnliga elektriker är alltså något som verkligen behövs och sedan om det handlar om Norrtälje, Uppsala eller Kiruna spelar ingen roll.

Som ung, kvinnlig student i valet och kvalet i vad hon vill arbeta med så bör alltså ett yrke som elektriker vara värt att överväga. Chanserna till jobb är väldigt stora, yrket är välbetalt och även på sikt ser prognoserna väldigt ljusa ut då man räknar med den ovan nämnda pensionsbubblan. Kvinnor behövs även som elektriker och vi ska vara tacksamma att branschen insett detta och att vi snart ser kvinnliga elektriker i Malmö, Norrtälje och Kiruna kommer att gynna hela landet.

På sidan https://www.elektrikerstockholm.nu/ kan du läsa mer om hur det är att arbeta som elektriker.

Kategorier
El

De allra flesta situationer kräver en elektriker i Tyresö

Stopp! Ta genast bort fingrarna från eluttaget. Det där får du inte pilla med själv, din glada amatör. Du måste ringa till en behörig elektriker i Tyresö.

Om man ska hårdra det så är det inte mycket vad gäller elen som du får greja med på egen hand. De allra flesta ingrepp som involverar elektricitet kräver en certifierad och yrkeskunnig elektriker. Oavsett om du tycker att du borde kunna fixa det själv eller inte. För även om du har gjort rätt så kan det bli fel.

Om det till exempel skulle bli en brand i ditt hem som går att härröra till elen, så kommer inte din försäkring gälla om inte alla installationer gjorts av en behörig elektriker. Det kan räcka med att du varit inne och petat i någonting, så blir försäkringsbolaget misstänksamt nog för att ifrågasätta ditt ärende.

Är du säker på att du inte behöver en elektriker i Tyresö?

Att ringa till en elfirma för även de enklaste elinstallationer i Tyresö är alltså en god idé. Även om det handlar om något så simpelt som att byta en ojordad kontakt. Men, säger du nu, var det inte så att man faktiskt fick byta just ojordade kontakter själv?

Jo – kanske? Eller? Men nu är det så att du ju uppenbart verkligen inte VET, utan tvekar om svaret. Och så fort du är det minsta tveksam till något som har med elen att göra så finns det bara en sak att göra: ringa in en riktig elektriker.

Kategorier
Solpaneler

Solceller ger mer nytta för pengarna

Med solceller i Uppsala kan du bidra till ett samhälle som fungerar utan att vi skövlar jorden för att vi ska ha ljust och varmt på vissa delar av jordklotet. Du är med och skapar ett hållbart liv.

Med hjälp av solceller kan du vara med och bidra till ett mer hållbart samhälle. Solenergin är förvisso inte evig den heller, men beräknas hänga kvar ett par hundra miljoner år till, i alla fall. Det känns mer naturligt att använda sig av sol- och vindkraftverk än vad det gör att gräva efter olja i jordens inre. Om du kan få fart på din värme- och elförsörjning med hjälp av en sol som lyser för dig varje dag så är det ju helt fantastiskt. Även om solen inte lyser kan vi använda dess värme och hetta som dröjer sig kvar i atmosfären.

Installation av och investering i solceller

Att installera en eller flera solceller kan vara en stor investering, men det kommer att betala sig. När solcellerna träffas av solen blir det en reaktion mellan positiva joner och negativa joner. Denna krock skapar en massa god energi som det går att ta vara på. Även om det är en mulen dag kan man ta vara på den energin som ändå träffar jorden, eller i detta specifika fall, dina solceller som du satt på taket eller har placerat någon annanstans. Det enda är att det inte går att lagra den el som inte förbrukas direkt. Men den går ju alltid att sälja den till någon annan. Läs mer om solceller på denna webbsida: https://www.solcelleruppsala.net/

Kategorier
Okategoriserade

Solceller BRF – en lönsam investering?

Kan man som BRF sänka sina driftskostnader på ett mer påtaglig sätt? Ja, det kan man – och idag finns det dessutom fler alternativ än någonsin. Solceller är ett exempel på en investering som börjar löna sig redan från dag ett och som dessutom för med sig extremt många mervärden.

Solceller. Många tänker sig att detta är en detalj tillhörande framtiden och att dagens lösningar A) inte är fullt utvecklade och B) primärt är skapade för villaägare snarare än för fastighetsägare, BRF:er och företag. Ingen av dessa fördomar stämmer. Faktum är att solceller idag är välutvecklade och ger enorma fördelar – både ekonomisk och rent miljömässigt. Framtiden är redan här. Visst, det kommer säkerligen ännu lite vassare alternativ framgent, men det är heller ingenting att vänta på. Solceller för en bostadsrättsförening fungerar redan nu, och man kan i takt med tiden också göra uppdateringar på den stomme man investerat i.

Att det inte fungerar för större fastigheter är även det en myt som måste slås hål på: solceller fungerar lika bra för exempelvis ett företag som de gör för en vanlig villa. Funderar ni på sunda investeringar som BRF så får ni, helt enkelt, inte negligera solceller.

Solceller för bostadsrättsförening – se över hela infrastrukturen

Det som krävs för att solceller för en BRF ska fungera handlar primärt om att hitta rätt kompetens i samband med planering, projektering och installation. Det finns nästan alltid förutsättningar för solceller, men dessa ser lite annorlunda ut beroende på hur fastigheterna ser ut och exempelvis i vilket läge de är placerade.

Vissa BRF:er har, helt enkelt, bättre – eller lite sämre – initiala förutsättningar för solceller. Därför är det viktigt att det företag man väljer har erfarenhet och kunskap för att – utifrån de förutsättningar man har – kunna planera var solcellerna ska planeras och hur många paneler som kommer att krävas.

Ett råd i detta är att se över vilka företag inom solceller som specialiserat sig på just större projekt snarare än de som valt att rikta in sig på villaägare. Skillnaden är stor dem emellan. Att kolla referenser är även det något som rekommenderas. Vilka BRF:er har anlitat företaget och hur pass nöjda är dessa?

Ett annat råd handlar om att ta i från tårna. Nöj er inte enbart med solceller och produktion av egen el. Se över hela infrastrukturen. Vi går mot en tid då den traditionella förbränningsmotorn håller på att fasas ut till förmån för elbilen. Att installera laddstolpar är redan nu ett krav och det kommer att öka ännu mer i framtiden. Genom att driva laddstolpar och laddstationer med energi från solen så får man ett billigt och driftsäkert alternativ.

Utöver detta så sätter man sig i framkant och visar att man är en progressiv och framåtsträvande BRF. Det ger ringar på vattnet: värdet på fastigheterna såväl som på varje enskild bostadsrätt kommer att öka som en följd av detta. Solceller är en lösning som är tilltalande för spekulanter idag. Det är en rakt igenom sund investering att ta.

Kategorier
Solpaneler

Solceller i Västerås med lagringsmöjlighet

Funderar ni på om solceller kan vara en smart investering och om det passar ert hus i Västerås? I så fall ska ni vända er till ett företag som säljer solceller och be dem göra en rimlig kalkyl.

Solen är en förnyelsebar energikälla och genom att investera i solceller gör man gott för miljön. Men det går också att sänka sina energikostnader genom att själv producera mycket av den el man konsumerar. Men innan man sätter upp solceller på taket är det bra att också försöka energispara på andra sätt genom att exempelvis tilläggsisolera och renovera eller byta ut dåliga fönster. Genom att försöka sänka sin energiförbrukning betalar sig solcellerna snabbare och man gör ännu mer gott för miljön.

Solceller och gråväder

Många tror att solen måste skina hela tiden för att solcellerna ska fungera men så är det inte alls. Även en mulen och regnig dag producerar solceller el, bara det är ljust. Det innebär att det går att producera massor av egen el tack vare våra långa ljusa sommardagar. Ofta får man då mer el än man behöver, vilken man då kan sälja till elbolaget. Men installerar man en lagringsenhet till solcellerna kan man spara sin energi och använda senare. Under vinterhalvåret är det dock inte alltid man kommer upp i den elproduktion man behöver, men då kan man i stället ta ström från det vanliga elnätet. Är man intresserad av att installera solceller i Västerås ska man kontakta ett företag som är specialiserade på detta och be om en offert och kalkyl.