Kategorier
Okategoriserade

Solceller BRF – en lönsam investering?

Kan man som BRF sänka sina driftskostnader på ett mer påtaglig sätt? Ja, det kan man – och idag finns det dessutom fler alternativ än någonsin. Solceller är ett exempel på en investering som börjar löna sig redan från dag ett och som dessutom för med sig extremt många mervärden.

Solceller. Många tänker sig att detta är en detalj tillhörande framtiden och att dagens lösningar A) inte är fullt utvecklade och B) primärt är skapade för villaägare snarare än för fastighetsägare, BRF:er och företag. Ingen av dessa fördomar stämmer. Faktum är att solceller idag är välutvecklade och ger enorma fördelar – både ekonomisk och rent miljömässigt. Framtiden är redan här. Visst, det kommer säkerligen ännu lite vassare alternativ framgent, men det är heller ingenting att vänta på. Solceller för en bostadsrättsförening fungerar redan nu, och man kan i takt med tiden också göra uppdateringar på den stomme man investerat i.

Att det inte fungerar för större fastigheter är även det en myt som måste slås hål på: solceller fungerar lika bra för exempelvis ett företag som de gör för en vanlig villa. Funderar ni på sunda investeringar som BRF så får ni, helt enkelt, inte negligera solceller.

Solceller för bostadsrättsförening – se över hela infrastrukturen

Det som krävs för att solceller för en BRF ska fungera handlar primärt om att hitta rätt kompetens i samband med planering, projektering och installation. Det finns nästan alltid förutsättningar för solceller, men dessa ser lite annorlunda ut beroende på hur fastigheterna ser ut och exempelvis i vilket läge de är placerade.

Vissa BRF:er har, helt enkelt, bättre – eller lite sämre – initiala förutsättningar för solceller. Därför är det viktigt att det företag man väljer har erfarenhet och kunskap för att – utifrån de förutsättningar man har – kunna planera var solcellerna ska planeras och hur många paneler som kommer att krävas.

Ett råd i detta är att se över vilka företag inom solceller som specialiserat sig på just större projekt snarare än de som valt att rikta in sig på villaägare. Skillnaden är stor dem emellan. Att kolla referenser är även det något som rekommenderas. Vilka BRF:er har anlitat företaget och hur pass nöjda är dessa?

Ett annat råd handlar om att ta i från tårna. Nöj er inte enbart med solceller och produktion av egen el. Se över hela infrastrukturen. Vi går mot en tid då den traditionella förbränningsmotorn håller på att fasas ut till förmån för elbilen. Att installera laddstolpar är redan nu ett krav och det kommer att öka ännu mer i framtiden. Genom att driva laddstolpar och laddstationer med energi från solen så får man ett billigt och driftsäkert alternativ.

Utöver detta så sätter man sig i framkant och visar att man är en progressiv och framåtsträvande BRF. Det ger ringar på vattnet: värdet på fastigheterna såväl som på varje enskild bostadsrätt kommer att öka som en följd av detta. Solceller är en lösning som är tilltalande för spekulanter idag. Det är en rakt igenom sund investering att ta.

Kategorier
Solpaneler

Solceller i Västerås med lagringsmöjlighet

Funderar ni på om solceller kan vara en smart investering och om det passar ert hus i Västerås? I så fall ska ni vända er till ett företag som säljer solceller och be dem göra en rimlig kalkyl.

Solen är en förnyelsebar energikälla och genom att investera i solceller gör man gott för miljön. Men det går också att sänka sina energikostnader genom att själv producera mycket av den el man konsumerar. Men innan man sätter upp solceller på taket är det bra att också försöka energispara på andra sätt genom att exempelvis tilläggsisolera och renovera eller byta ut dåliga fönster. Genom att försöka sänka sin energiförbrukning betalar sig solcellerna snabbare och man gör ännu mer gott för miljön.

Solceller och gråväder

Många tror att solen måste skina hela tiden för att solcellerna ska fungera men så är det inte alls. Även en mulen och regnig dag producerar solceller el, bara det är ljust. Det innebär att det går att producera massor av egen el tack vare våra långa ljusa sommardagar. Ofta får man då mer el än man behöver, vilken man då kan sälja till elbolaget. Men installerar man en lagringsenhet till solcellerna kan man spara sin energi och använda senare. Under vinterhalvåret är det dock inte alltid man kommer upp i den elproduktion man behöver, men då kan man i stället ta ström från det vanliga elnätet. Är man intresserad av att installera solceller i Västerås ska man kontakta ett företag som är specialiserade på detta och be om en offert och kalkyl.

Kategorier
El

Ta fram en energideklaration i Göteborg

Du har bestämt dig för att sälja ditt hus i Göteborg. Mäklare är kontaktad och du har blivit ombedd att se till att få fram en energideklaration, så att köparen vet hur dyrt huset är i drift.

Om du ska sälja ditt hus så ingår det idag att du ska ta fram en energideklaration. Något som många inte har en aning om vad det är för något, men då kan i så fall mäklaren ge informationen. En energideklaration i Göteborg är något som ska ingå vid en försäljning. Det är i den som köparen kan se hur mycket det kostar att driva fastigheten och även vad man brukar använda för olika typer av uppvärmning. Så när du gör en sådan är det viktigt att du tar med alla värmekällor.

Energideklaration som underlättar försäljningen

I en energideklaration tar man med alla förutsättningar för husets drift, som vilken isolering som finns i fönstren och vilka värmekällor som finns. Där ska du också ta upp hur du har värmt upp huset under åren och hur mycket energi det gått åt. Har du exempelvis använt dig av uppvärmning med ved så ska även det komma med i beräkningen. Ett hus som har mycket låga driftskostnader är generellt sett mycket mer eftertraktat än ett hus som springer iväg i kostnader. Det kan skilja tusenlappar en månad mitt i vintern, mellan en god isolering och en dålig. Eller mellan en mindre kostsam värmekälla och en som har en betydligt högre kostnad.

Kategorier
Elektriker

Elektriker säkrade huset i Uppsala

Finns det någon som kan se till att huset i Uppsala blir säkert så är det en elektriker.
En av de faror som lurar i hemmen är trasiga kablar, ojordade kontakter och felinstallerade vitvaror.

Just nu var huset en sorglig syn men Anna kunde se framåt i tiden. Hur ståtligt det skulle bli när renoveringen var klar. Men först ville hon se till att huset var säkert för henne och hennes framtida familj. Därför kontaktade hon en elektriker som lovade att komma för att gå igenom hennes blivande hem. Kontrollera allt det elektriska och hitta eventuella dolda fel.

Richard, elektrikern, berättade att gamla hus ofta hade ojordade kontakter som behövde bytas. Han undrade även om det var något annat hon ville ha installerat när han ändå gick igenom stället. Det var det. Hon önskade dimrar i alla rum för att kunna mysa till det. Hon hade aldrig gillat när det var för upplyst.

Hus moderniserades av elektriker

Efter genomgång informerar han om de saker som måste lagas och bytas. Dessutom ger han råd om var extra kontakter kunde behövas i framtiden. Hon gillade hur han tänkte och sa att det kunde han ta med i offerten.

När Richard gått igenom elen var det äntligen dags att börja renovera på riktigt. Richard skulle komma tillbaka senare när det var dags för hans expertis i det snart installerade köket. Han skulle även se över det elektriska i badrummet. Hans telefonnummer skulle hon definitivt sätta upp på kylskåpet. Den bästa och mest effektiva elektrikern hon någonsin mött. Läs mer om elektriker på denna webbsida: https://www.elektrikeruppsala.nu/

Kategorier
El

Hjälp från en elfirma i Sollentuna

Om du äger ett eget hus så kan du då och då behöva hjälp av en duktig elfirma i Sollentuna. Någon som kan utföra installationer och som även kan felsöka och skapa ordning på all el i hemmet.

Det finns mycket som du kan göra själv i ditt hem, och därför är det många yrkesgrupper som du själv kan välja om du vill anlita eller ej. Det kan vara sådant som att du själv kan snickra ett trädäck, måla om din fasad eller anlägga din trädgård. Men så det finns också sådant som du helst inte ska göra själv, eller som du inte ens får göra själv. Därför finns det yrkesgrupper som du alltid ska anlita när det handlar om exempelvis el. Något du kan få hjälp med från en elfirma i Sollentuna.

Elfirma till din tjänst

En elfirma är något som du behöver få hjälp från när du bygger ditt hus. Det kan vara installationer som ska göras så att ditt hus fungerar, och även en uppkoppling som ska ske så att du kommer ut på elnätet. Elektrikern har all utbildning och erfarenhet som krävs för att kunna sköta alla dina elproblem och installationer. Därför är det bra ifall du har en god kontakt med en elfirma, när du äger ett hus. Det är något som kan komma att behövas under åren och som kan innebära skillnaden mellan att ha ett fungerande hus eller ett hus där du får svårt att få livet att fungera.

Kategorier
Solpaneler

Spara pengar med solpaneler i Västerås

Idag rusar elpriserna samtidigt som vi behöver tänka om vad gäller vår energiförbrukning och framförallt om vilka källor vi använder. Med solceller i Västerås gör du rätt på alla sätt.

Solen är egentligen inte evig men ur ett mänskligt perspektiv är den ändå tillräckligt långlivad. Den förser oss med gratis energi varje dag, alla dygnets timmar, alla veckans dagar. Det enda vi behöver göra är att lära oss att utnyttja den rätt.

Människan har förstås alltid använt solen som energikälla och utan den skulle vi inte existera. Att som idag kunna använda solenergin mer riktat för att värma våra hem och driva våra maskiner är däremot en relativt ny teknologi. Först på senare år har vi börjat använda solenergi på detta sätt. Det är inte en dag för tidigt.

Solpaneler på tak eller ställning?

Idag väljer en majoritet av intresserade solenergianvändare att placera solceller på tak. De tar inte upp någon extra yta där. Dock är det inte alltid lämpligt av olika skäl. Då kan man istället montera solceller i Västerås på en markställning. Det förutsätter att utrymme finns men har fördelen att de kan placeras i lämpligaste läge.

Fördelarna med att använda solceller är uppenbara för användare ända från dag ett. När man producerar egen el sparar man ordentliga summor på elräkningen. Sommartid sparar man ofta så mycket att man antingen kan spara elen till mörkare årstider eller sälja den. Dessutom förbrukar du ingen fossil el och du har just ökat din fastighets marknadsvärde rejält.

Kategorier
Allmänt

Brunnsborrning en del av livet på landet i Värmland

Att det inte finns kommunalt vatten behöver inte sätta stopp för din dröm om livet på landet i Värmland. Brunnsborrning är oftast en smidig process som ger dig eget vatten till liten kostnad.

Det är inte konstigt att det finns många entreprenörer som erbjuder brunnsborrning i Värmland. Stora delar av landskapet är ren landsbygd, och i många områden finns inga kommunala nätverk för vatten och avlopp. Värmland kan nog mer än något annat landskap verkligen leverera den äkta drömmen om landet. Det du finner här är långt ifrån någon halvmesyr som en enplansvilla på ett fält i Gnesta utanför Stockholm. Vill du verkligen leva ut din dröm om en ny grön våg är det till Värmland du ska flytta. Så bry dig inte om att det inte finns något kommunalt vatten till drömkåken, utan slå till. Husen är så billiga i Värmland att du i budgeten mer än väl har plats för brunnsborrning efter vatten.

Välkommen att borra brunn

Du behöver inte oroa dig för tillstånd från kommunen när du ska borra efter vatten. För det första så behövs det inget tillstånd för att borra efter vatten, och för det andra är de värmländska kommunerna så tacksamma över alla som vill flytta dit att de för det mesta är generösa vad gäller liknande typer av tillstånd. Firman du väljer att anlita för att utföra brunnsborrningen kan säkert bekräfta att de sällan får problem med kommunen i liknande ärenden. Det är bara att borra på. Välkommen till Värmland!

Kategorier
Solpaneler

Solceller i Dalarna är en riktig solskenshistoria

Solen skiner även i norr. Att investera i solceller i Dalarna är ingen dum idé. Visserligen är vintern mörk, men över hela året betalar sig solcellerna mer än väl. Både för dig och för miljön.

Du behöver inte bo i Sahara för att solceller ska vara en god investering. Ingen kan påstå att den svenska vintern erbjuder ett obegränsat antal soltimmar, men under sommaren skiner solen desto mer. Dygnet runt, ibland. På sommaren genererar faktiskt solceller betydligt mer energi än vad du själv behöver, förutsatt att du bor i ett relativt normalt svenskt hushåll. Och det där överskottet är inte att förakta. Den elen kan du nämligen sälja vidare. På så sätt kan dina solceller faktiskt täcka hela årets energibehov, även om de rent konkret bara producerar elen under sommarhalvåret.

Så gör du vinst på dina solceller

Du som har solceller i Dalarna är en riktig vinnare vad gäller ljus, solsken och elenergi. Landskapet ligger tillräckligt långt norrut för att sommardagarna ska vara mycket långa, och tillräckligt långt söderut för att det inte ska vara mörkt dygnet runt under vintern. Lagom är bäst, som det brukar heta. Du som satsar på en lite större anläggning solceller kan till och med bli vad som kallas för nettoproducent. Det betyder att du under ett år producerar mer el än vad du förbrukar, och alltså har en vinstdrivande anläggning i det fall du väljer att sälja ditt överskott. Solceller kan verkligen vara en solskenshistoria i dubbel bemärkelse.

Kategorier
Bil

Praktiska laddstationer för företag

Världen blir mer och mer klimatsmart hela tiden. Så pass att till och med bilarna har försetts med bättre lösningar. För att göra det enklare behöver man ha laddstationer även för företag.

Det går inte att missa att elbilarna blir allt fler och fler längs vägarna. Väldigt bra med tanke på miljön. Idag finns det dessutom miljöbilar som man kan ta sig ganska långt med på bara en laddning. För att det ska funka och fler ska vilja byta till elbilar behöver det finnas tillgång på laddstationer. De ska finnas lite överallt, även på företaget. För vad passar bättre än att ladda bilen medan man själv är på jobbet? Att ladda bilen fullt tar olika lång tid beroende på vilken bil det är. Men man behöver inte alltid ladda den fullt om man bara ska köra en kort sträcka och behöver komma iväg.

Billigare alternativ med laddstation för företag

Ingen har antagligen missat hur dyrt det är med vanlig bensin idag. Det är nästan så att man blir ruinerad om man behöver använda sig mycket av bilen. Så man kan minst sagt säga att det lönar sig att ha en elbil. De ökar dessutom allt mer på marknaden och fler och fler har laddstationer att erbjuda. Det finns duktiga och seriösa företag där ute som gärna hjälper er att installera en laddstation till företaget. Allt för att världen ska fortsätta gå åt rätt håll och använda sig av snällare saker. Elbilar är ett stort steg mot ett grönare liv och en bättre värld.